Player Score Player Score Spread
Adithi Raj 17 Umair Riskhan 111
Aidha Nafeel 399 Sanuki Jayasuriya 304
Akithra Warnakula 195 Mohamad Rilwan Hiba 204
Akshara Krishnapradeep 398 Chansiluni Dissanayake 389
Amaya Mahagedara 204 W.S.S.Ariyawansha 40
Atheek Akiel 118 Sasmithapraveen 115
Awwab Rizan 358 Maneesha Rathnayake 363
Ayaan Rahman 72 Sanulya 82
Ayyub Rizan 149 Dhivja Niroshan 148
Binadee Premachandra 195 Pamodi De Silva 188
Chanuthi Bothota 205 Manha 285
Charin Sumanawardena 110 Senitha 76
Dahamsa Dahanayake 137 Iffat Rikaz 91
Danidu Ranaweera 97 Gimsarathejana 84
Pushparaj Thakshala 76 Dinushri Dissanayake 444
Ammaar Mazoomy 98 Dion Ekanayake 96
D Lahirthana 205 Thanuli Walgampaya 304
Esandu Nethum 106 Vedusha 104
Omika 49 Fathima Ashfa 182
Gangana Charuka 211 Ranumi Dissanayaka 175
Sihina Ekanayake 204 Gehansa Piyasinghe 253
Hafsa Fowzie 384 Insari Warnasuriya 203
Hafsa Mubassir 180 Puspakumar Kheshnavi 203
Hesara Thenuji 269 Tamindiya Gunawardhana 232
Isuru Bogala 274 Pethmini Rathnayake 301
Kanagaraj Kiruthika 178 Thidas Piyasinghe 142
Kethaka Jayasooriya 97 T.Kanirkshaya 197
Kinolee Weragoda 95 Sanithu Himansa 28
Krithvi K Batagalla 51 Dahamdi Rupasinghe 60
L.A Sithum Himakara 183 Vihari Jayanath 133
Maneesh Olitha 264 Senuli Gunawardhana 443
Methula Thennakoon 55 Sivakumar Vidushana 118
Minudi Dissanayake 288 Sunehri Hettiarachchi 143
M.K Kavya 103 Akeans Shenal 96
Mohammed Hamadh 100 Vedika Ravichandran 114
Navik Nejan 157 Padumsa 355
Nominya Senevirathne 88 Sasikumar Vithyawani 104
Pawara 88 Vidura Narasingha 156
Pimalya Dissanayake 136 Seyara Dissanayake 290
Sasanli Ranasinghe 91 Chathumini Gunasena 236
Suheli Karunanayake 227 Thedasna Sensadi 193
Yahya Riyaz 83 Umeth Senanayaka 104
Yoosuf 223 Vidu Dasath 75
Showing results for round #5 of the Junior National Scrabble Championships Central Zone Under 15. Please see below for for other rounds links.