Player Score Player Score Spread
Adithi Raj 215 L.A Sithum Himakara 216
Aidha Nafeel 292 Atheek Akiel 112
Akithra Warnakula 193 Maneesha Rathnayake 177
Akshara Krishnapradeep 335 Omika 62
Suheli Karunanayake 125 Amaya Mahagedara 202
Awwab Rizan 293 Chansiluni Dissanayake 487
Ayaan Rahman 46 Senitha 57
Sanulya 61 Ayyub Rizan 138
Binadee Premachandra 281 Kinolee Weragoda 197
Thidas Piyasinghe 160 Chanuthi Bothota 184
Esandu Nethum 64 Charin Sumanawardena 105
Pawara 90 Dahamsa Dahanayake 157
Danidu Ranaweera 238 Akeans Shenal 85
Dinushri Dissanayake 216 Senuli Gunawardhana 216
M.K Kavya 166 Dion Ekanayake 161
D Lahirthana 207 Hesara Thenuji 330
Fathima Ashfa 270 Vidu Dasath 101
Dhivja Niroshan 180 Gangana Charuka 243
Gehansa Piyasinghe 208 Vedika Ravichandran 152
Minudi Dissanayake 70 Gimsarathejana 85
Hafsa Fowzie 417 W.S.S.Ariyawansha 82
Hafsa Mubassir 134 Seyara Dissanayake 58
Iffat Rikaz 69 Methula Thennakoon 39
Chathumini Gunasena 325 Insari Warnasuriya 476
Sasanli Ranasinghe 131 Isuru Bogala 229
Thanuli Walgampaya 274 Kanagaraj Kiruthika 140
Pethmini Rathnayake 240 Kethaka Jayasooriya 64
Krithvi K Batagalla 79 Pimalya Dissanayake 213
Ranumi Dissanayaka 239 Maneesh Olitha 359
Dahamdi Rupasinghe 83 Manha 292
Mohamad Rilwan Hiba 301 Mohammed Hamadh 109
Sivakumar Vidushana 60 Navik Nejan 135
Nominya Senevirathne 117 Yahya Riyaz 93
Pamodi De Silva 88 Pushparaj Thakshala 47
Puspakumar Kheshnavi 409 Thedasna Sensadi 198
Umair Riskhan 38 Sanithu Himansa 53
Sanuki Jayasuriya 319 Sihina Ekanayake 294
Sunehri Hettiarachchi 174 Sasikumar Vithyawani 172
Sasmithapraveen 170 Vedusha 169
Ammaar Mazoomy 89 Tamindiya Gunawardhana 154
T.Kanirkshaya 113 Vidura Narasingha 262
Yoosuf 101 Umeth Senanayaka 45
Padumsa 244 Vihari Jayanath 147
Showing results for round #3 of the Junior National Scrabble Championships Central Zone Under 15. Please see below for for other rounds links.