Player Score Player Score Spread
Adithi Raj 194 Aidha Nafeel 268
Senitha 92 Akithra Warnakula 235
Akshara Krishnapradeep 286 Kanagaraj Kiruthika 183
Amaya Mahagedara 303 Navik Nejan 135
Atheek Akiel 99 Kethaka Jayasooriya 87
Vidura Narasingha 299 Awwab Rizan 329
Thedasna Sensadi 170 Ayaan Rahman 89
Ayyub Rizan 128 Sunehri Hettiarachchi 185
Iffat Rikaz 70 Binadee Premachandra 193
Chansiluni Dissanayake 501 Pimalya Dissanayake 252
Chanuthi Bothota 164 Isuru Bogala 309
Manha 172 Charin Sumanawardena 79
Dahamsa Dahanayake 292 Esandu Nethum 126
Seyara Dissanayake 178 Danidu Ranaweera 85
Dinushri Dissanayake 531 Yoosuf 114
Dion Ekanayake 104 Yahya Riyaz 114
D Lahirthana 228 Maneesha Rathnayake 395
Hafsa Mubassir 135 Fathima Ashfa 75
M.K Kavya 165 Gangana Charuka 384
Senuli Gunawardhana 329 Gehansa Piyasinghe 242
Vihari Jayanath 120 Gimsarathejana 78
Hafsa Fowzie 429 Thidas Piyasinghe 138
Hesara Thenuji 105 Sanithu Himansa 65
Insari Warnasuriya 401 Pethmini Rathnayake 136
T.Kanirkshaya 108 Kinolee Weragoda 160
Krithvi K Batagalla 141 Umeth Senanayaka 140
Sihina Ekanayake 208 L.A Sithum Himakara 163
Sanulya 122 Maneesh Olitha 321
Puspakumar Kheshnavi 253 Methula Thennakoon 111
Mihin Herath 100 W.S.S.Ariyawansha 200
Suheli Karunanayake 192 Minudi Dissanayake 159
Sasmithapraveen 110 Mohamad Rilwan Hiba 273
Mohammed Hamadh 54 Sasanli Ranasinghe 158
Nominya Senevirathne 167 Tamindiya Gunawardhana 118
Omika 100 Vidu Dasath 100
Pamodi De Silva 93 Pawara 108
Ranumi Dissanayaka 307 Sivakumar Vidushana 184
Umair Riskhan 129 Sanuki Jayasuriya 361
Sasikumar Vithyawani 110 Thanuli Walgampaya 204
Pushparaj Thakshala Bye
Akeans Shenal Bye
Ammaar Mazoomy Bye
Vedusha 97 Padumsa 196
Dahamdi Rupasinghe 86 Chathumini Gunasena 129
Dhivja Niroshan 116 Vedika Ravichandran 40
Showing results for round #1 of the Junior National Scrabble Championships Central Zone Under 15. Please see below for for other rounds links.