Player Wins Spread Old Rating New Rating
1 Aabid Ismail 15.0 1519 1326 1382
2 Indunil Amarasinghe 13.0 771 1397 1386
3 Janul de Silva 12.0 978 1296 1301
4 Radinka Dissanayake 12.0 838 1058 1108
5 Lakshan Wanniarachchi 11.0 1102 1385 1357
6 Qays Sangani 11.0 500 768 891
7 Lambhotharan Yoganathan 11.0 417 942 966
8 Gayanath Chandrasena 10.5 765 975 991
9 Priya Fernando 10.0 515 1105 1056
10 Wimal Fernando 10.0 493 1022 1014
11 Lalantha Amarasinghe 10.0 407 940 920
12 Thirandi de Silva 10.0 201 931 940
13 Lalinka De Silva 10.0 85 666 726
14 Hema Abeysinghe 10.0 46 845 889
15 Thuwaragesh Jayachandran 9.0 860 791 781
16 Therunee Karunaratne 9.0 601 694 741
17 Anil Wickramasinghe 9.0 415 781 763
18 Nisheda Raveesha 9.0 358 678 678
19 Kandhan Mahendran 9.0 35 905 899
20 Dammika Witharana 9.0 -48 816 800
21 Mokshavi Gunasekera 9.0 -581 598 635
22 Rashad Shamil 8.0 -86 524 524
23 Adheesha Dissanayake 8.0 -154 665 662
24 Yeran Aturupane 8.0 -247 517 566
25 Kalpana Senevirathna 8.0 -307 609 609
26 Tharini Jayarathne 8.0 -402 675 675
27 Udan Dias 8.0 -460 519 564
28 Nimuthu Witharana 8.0 -562 684 664
29 Sethmi Jayasinghe 8.0 -569 562 562
30 Jayaska Baranage 7.0 461 1344 1339
31 Ashvin Kesavan 7.0 -231 573 572
32 Sarindu Willaddarage 7.0 -767 709 607
33 Amath Shakil 7.0 -906 500 500
34 Praveeni Jayasekera 6.5 7 1164 1160
35 Sajani Senanayake 6.0 -449 500 500
36 Mindiya Karunasinghe 6.0 -937 500 500
37 Dinuli Premaratne 5.0 -690 592 592
38 Tashia Jayman 4.0 -2592 500 500
39 Deshabha Etampawala 2.0 -535 500 500
40 Aminthika Dissanayake 1.0 -545 500 500
41 Aminthika Dissanayak 1.0 500 500
42 Sakuni Imasha 0.0
43 Sandali Sasanka 0.0
44 Dinadi Karunasinghe 0.0 -1422 500 500